Tiny Homes

//Tiny Homes
Tiny Homes 2017-02-28T22:31:54+00:00

Project Description

Σήμερα δεν υπάρχει επίσημος ορισμός του τι συνιστά ένα μικρό σπίτι (Tiny Home). Ωστόσο, μια κατοικημένη δομή κάτω από 46 m2 είναι γενικά αποδεκτό ότι είναι ένα μικρό σπίτι.

  • Μικρότερα σπίτια είναι λιγότερο ακριβά από τα μεγαλύτερα σε σχέση με τους φόρους και την κατασκευή, τη θέρμανση, τη συντήρηση και το κόστος επισκευής.

  • Το χαμηλότερο κόστος ζωής μπορεί να είναι επωφελής για εκείνους 55 ετών και άνω με μικρή αποταμίευση.

  • Εκτός κοστίζουν λιγότερο,  ταμικρά σπίτια μπορούν να ενθαρρύνουν έναν απλούστερο τρόπο ζωής και τη μείωση των οικολογικών επιπτώσεων για τους κατοίκους τους.

  • Το τυπικό μέγεθος ενός μικρού σπιτιού υπερβαίνει σπάνια τα 46 m2.

  • Χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά πολυ-λειτουργικά έπιπλα, που ενσωματώνουν τις τεχνολογικές εξελίξεις του εξοπλισμού εξοικονόμησης χώρου και τις συσκευές.

Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει σπίτια μικρά, οικονομικά και εύχρηστα με full εξοπλισμό.
Σας παρουσιάζουμε 3 Σχέδια:

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Κατοικίες