Αντικατάσταση Εξωτερικών Κουφωμάτων

Τα κουφώματα που εφαρμόζουμε είναι ενεργειακά. Όπου χρειαστεί και εφόσον απαιτηθεί χρησιμοποιούνται διπλά ή τριπλά τζάμια και μηχανισμούς ασφαλείας. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής υλικών ανάμεσα σε PVC, ξύλο και αλουμίνιο.