Επαγγελματικά Κτήρια

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει Επαγγελματικούς Χώρους όπως:

  • Ξενοδοχειακές Μονάδες
  • Τουριστικά Συγκροτήματα
  • Γραφεία / Καταστήματα
  • Οικοδομικά Συγκροτήματα