Κατασκευή & Επέκταση Κτηρίων

Ενδεχομένως κάποια στιγμή να χρειαστείτε να Ολοκληρώσετε την υπάρχουσα Κατασκευή σας ή να χρειαστείτε το υφιστάμενο ακίνητό σας να το επεκτείνετε, προκειμένου να καλύψετε τις ανάγκες σας.

  • Εργασίες Οπλισμένου Σκυροδέματος. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης, του υπογείου της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου.

  • Έμπειροι στατικοί μηχανικοί αναλαμβάνουν την αυτοψία του υφιστάμενου κτηρίου και οι αρχιτέκτονες τις εταιρείας μας προσαρμόζουν την επέκταση /προσθήκη, στην αρχιτεκτονική γραμμή της υπάρχουσας κατοικίας.

  • Πρόκειται για αντισεισμική κατασκευή, χαμηλού φορτίου η οποία δεν επιβαρύνει στατικά την υπάρχουσα κατοικία.

  • Ενδεικτικά είναι 4 φορές πιο ελαφριά από το οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν).

  • Η ανέγερση του κελύφους είναι ταχύτατη και ολοκληρώνεται μέσα σε 3 με 4 ημέρες.

  • Οι εξωτερικοί τοίχοι έρχονται εξωτερικά σοβατισμένοι και βαμμένοι, με τα εξωτερικά κουφώματα εργοστασιακά τοποθετημένα και τις ηλεκτρολογικές σωληνώσεις περασμένες. Έτσι αποφεύγουμε σκαλωσιές, σκόνες, ηχορύπανση και άλλες οχλήσεις στους ενοίκους του υφισταμένου και των παρακείμενων κτηρίων και μειώνουμε απορρίμματα – μπάζα κατά 80%.

  • Εργασίες Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου & Αποπεράτωσης Κατασκευής. Αναλαμβάνουμε: τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (περίφραξη) και συνδέσεις με κοινωφελή δίκτυα.

Εμπιστευθείτε σε εμάς τις Εργασίες Ολοκλήρωσης της Κατασκευής σας και τη Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου σας.
Διαθέτουμε στελέχη με γνώση και εμπειρία καθώς και εξειδικευμένους συνεργάτες σε όλο το φάσμα των οικοδομικών εργασιών.