ΙΣΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ

ΙΣ 46 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 46m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 26m²

ΙΣ 46 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 46m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 26m² ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πρόκειται για ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικού εμβαδού 72m². Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό με επένδυση γυψοσανίδας εσωτερικά και με σύστημα θερμοπρόσοψης εξωτερικά. Έχει 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και όλα τα υλικά είναι πιστοποιημένα. * Τα σχέδια των κατοικιών μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες […]

ΙΣ 46 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 46m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 26m² Read More »

ΙΣ 85 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 85m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 40m²

ΙΣ 85 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 85m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 40m² ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πρόκειται για ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικού εμβαδού 125m². Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό με επένδυση γυψοσανίδας εσωτερικά και με σύστημα θερμοπρόσοψης εξωτερικά. Έχει 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και όλα τα υλικά είναι πιστοποιημένα. * Τα σχέδια των κατοικιών μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες

ΙΣ 85 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 85m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 40m² Read More »

ΙΣ 64 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 64m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 32m²

ΙΣ 64 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 64m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 32m² ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πρόκειται για ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικού εμβαδού 96m². Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό με επένδυση γυψοσανίδας εσωτερικά και με σύστημα θερμοπρόσοψης εξωτερικά. Έχει 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και όλα τα υλικά είναι πιστοποιημένα. * Τα σχέδια των κατοικιών μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες

ΙΣ 64 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 64m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 32m² Read More »

ΙΣ 69 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 69m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 20m²

ΙΣ 69 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 69m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 20m² ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πρόκειται για ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικού εμβαδού 89m². Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό με επένδυση γυψοσανίδας εσωτερικά και με σύστημα θερμοπρόσοψης εξωτερικά. Έχει 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και όλα τα υλικά είναι πιστοποιημένα. * Τα σχέδια των κατοικιών μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες

ΙΣ 69 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 69m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 20m² Read More »

ΙΣ 101,80 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 101,80m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 51m²

ΙΣ 101,80 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 101,80m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 51m² ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πρόκειται για ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικού εμβαδού 152,80m². Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό με επένδυση γυψοσανίδας εσωτερικά και με σύστημα θερμοπρόσοψης εξωτερικά. Έχει 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και όλα τα υλικά είναι πιστοποιημένα. * Τα σχέδια των κατοικιών μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες

ΙΣ 101,80 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 101,80m² ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 51m² Read More »

Scroll to Top